OZNAKOWANIE BUDYNKÓW / LOKALI

Obrandowanie zewnętrzne

– kasetony, litery świetlne, pylony, totemy – materiały drukowane (solwent, UV) na foliach monomerycznych, wylewanych i OWV, wyklejane na szybach, witrynach
– materiały wycinane z folii szronionej lub barwionej w masie i wyklejane na szybach, witrynach
– zastosowanie: folia OWV umożliwia osobie będącej w środku pomieszczenia patrzenie na zewnątrz przez oklejoną witrynę folia monomeryczna zabezpieczana jest przed blaknięciem kolorów poprzez pokrycie wydruku laminatem stałym zabezpieczającym przed promieniami UV

Obrandowanie wewnętrzne

– materiały drukowane (solwent, UV) na foliach monomerycznych, wylewanych i OWV, wyklejane ścianie, suficie, tablicach, podłogach (z laminatem podłogowym)
– materiały płaskie lub 3D jak litery ze styroduru umieszczone na ścianach, drzwiach, witrynach
– materiały świetlne jak kasetony, litery świetlne
– materiały wycinane z folii szronionej lub barwionej w masie i wyklejane na szybach, witrynach – tabliczki informacyjne